Baggrund – Københavns Universitet

MedSchool > Om MedSchool > Baggrund

Baggrund for MedSchool

I forbindelse med fusionen mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Farmaceutiske Fakultet og de veterinære dele af det Biovidenskabelige Fakultet, besluttede Københavns Universitets bestyrelse den 15. december 2011, at der skulle oprettes uddannelsesråd på det nye SUND.
Fakultetsledelsen på SUND vedtog 26. juni 2012 at oprette fire uddannelsesråd, herunder Uddannelsesrådet for Human Sundhed og Medicin, MedSchool.

Rådets uddannelser er forankret på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.