Institutter – Københavns Universitet

MedSchool > Om MedSchool > Institutter

Institutter

Under MedSchool hører nedenstående seks institutter, der leverer hovedparten af undervisningen til uddannelserne i rådet. Hvert institut er repræsenteret i uddannelsesrådet ved institutlederen eller viceinstitutlederen.

Læs mere på institutternes egne hjemmesider: