Organisation – Københavns Universitet

MedSchool > Om MedSchool > Organisation

Organisation af HealthMedSchool

Uddannelsesrådet består af lederne af de seks institutter, som leverer hovedparten af undervisningen til uddannelserne, studielederne (evt. studienævnsformænd, hvor det ikke er studielederen, som har den opgave) og næstformændene (studerende) for de studienævn, der er repræsenterede i uddannelsesrådet.

Uddannelsesrådet ledes af en formand, som udpeges af dekanen blandt fastansatte VIP, institutledere eller prodekaner for en treårig periode efter indstilling fra uddannelsesrådet.
Formanden refererer til dekanen, evt. til prodekan for uddannelse efter delegation fra dekanen.
Formanden skal sikre varetagelse af uddannelsesrådets opgaver.
Formand i perioden 1. september 2012 til 31. august 2015 er professor Jørgen Olsen, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin.

Der er etableret et velfungerende samarbejde mellem de fire uddannelsesråd i forhold til opgaver, der går på tværs af uddannelsesområderne. De fire uddannelsesråd dækker tilsammen alle uddannelser, der udbydes af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Du kan finde information om de 3 øvrige uddannelsesråd ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet her: