Udviklingsplan – Københavns Universitet

MedSchool > Om MedSchool > Udviklingsplan

Udviklingsplan for MedSchool

Uddannelsesrådet har udarbejdet en treårig udviklingsplan, der dels omhandler mål og aktiviteter for hele uddannelsesrådet, dels dækker udviklingsmål og aktiviteter for de enkelte uddannelser i rådet. Hvert efterår gør uddannelsesrådet status og laver forslag til plan for det kommende år.

I 2013-2014 har rådet udpeget tre fokusområder:

  1. Valgfrihed: Etablering af et minimums omfang af valgfrie ECTS på alle uddannelser.
  2. Internationalisering: Etablering af aftaler for ind- og udrejse på alle uddannelser.
  3. IKT: Streaming af forelæsninger på alle kurser på alle uddannelserne.

De udvalgte fokusområder er punkter, hvor uddannelsesrådet kan gøre en forskel ved at koordinere SUND- og KU-strategis tiltag på tværs af rådets uddannelser.

Læs hele udviklingsplanen her.