Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Om MedSchool – Københavns Universitet

MedSchool > Om MedSchool

Om HealthMedSchool

Uddannelsesrådet for Human Sundhed og Medicin, MedSchool

Uddannelsesrådet for Sundhed og Medicin blev etableret den 1. september 2012.

Uddannelsesrådets formål er at styrke uddannelsernes ledelsesforankring og at koordinere mellem rådets uddannelser.

Uddannelsesrådet skal fungere som dialogforum og bred ressourcebase for uddannelsesarbejdet i de involverede studienævn og institutter og sikre en bred videndeling.

Uddannelsesrådet behandler og koordinerer uddannelsesmæssige spørgsmål under hensyntagen til både strategiske, uddannelsesfaglige og ressourcemæssige overvejelser.

Læs uddannelsesrådets kommissorium.

For de studerende
Uddannelsesrådet vil skabe et studiefællesskab, som tilbyder fleksible studiemuligheder for en bred vifte af højt kvalificerede studerende inden for fagområdet human sundhed og medicin.

For underviserne
Uddannelsesrådet vil skabe mulighed for, at underviserne kan bruge deres faglighed på forskellige sundhedsuddannelser. Derudover vil rådet arbejde på fælles muligheder for pædagogisk og didaktisk opdatering, udvikling af informations- og kommunikationsteknologi til undervisningen, m.m..